รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Dr.Janine L. Brown,Ph.D จาก Smithsonian Conservation Biology Institute (SCBI) ได้เดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซีย เพื่อไปให้คำปรึกษาด้านการจัดการและสวัสดิภาพของช้าง ให้แก่ Taman Safari Indonesia