10 เมษายน 2562

นายสัตวแพทย์ขจรพัฒน์ บุญประเสริฐ และ นายสัตวแพทย์ปฏิภาณ โตอิน ตัวแทนของศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตัวแทนของ Thai Elephant Alliance สมาคมสหพันธ์ช้างไทย เข้าร่วมกิจกรรมช้างคืนถิ่น ของชุมชนบ้านห้วยผักกูด ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ทำการตรวจสุขภาพช้าง ทำข้อมูลประวัติช้างและทำการรักษาช้างป่วยที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย