ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับปางช้างในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มีสมาชิกลูกช้างเพิ่มขึ้นมาในปางช้าง และนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ลูกช้างทั้งหมดได้คลอดในเดือนมีนาคม เดือนที่มีวันช้างไทย (13 มีนาคม ) ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเป็นจำนวนถึง 5 เชือก ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแม่ช้างทั้ง 5 เชือกที่คลอดลูกนั้นเป็นช้างที่อยู่ในโปรแกรมการให้คำแนะนำจัดการด้านการผสมพันธุ์ ตรวจและติดตามการตั้งท้องโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Elephant Research and Education, Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University would like to congratulate elephant camps in Chiang Mai for having 5 new elephant babies, all of which were bone in the month of Thai Elephant’s Day (13 March). All of the elephant mothers are part of the consulting program that provides advises about breeding management and pregnancy follow-ups offered by the Elephant Research and Education center.