ทีมสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมสหพันธ์ช้างไทย ร่วมกันเก็บเลือดช้างจากปางช้างแม่สาและปางช้างอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ ที่แจ้งความประสงค์บริจาคเลือด เพื่อนำไปทำพลาสม่าแช่แข็ง ไว้ใช้ในการรักษาช้างป่วยขั้นวิกฤต ที่โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ

Veterinary team from Chaing Mai University and Thai Elephant Alliance collected blood for fresh-frozen plasma storage at Maesa elephant camp, and other camps. The fresh-frozen plasma will be used for critical care of severe elephants at the Elephant hospital, National Elephant Institute.

Thai Elephant Alliance สมาคมสหพันธ์ช้างไทย
ปางช้างแม่สา Maesa Elephant Camp
โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

#เราจะช่วยช้างไปด้วยกัน

https://www.facebook.com/watch/?v=721269708337171