ช้างท้องอืด เป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของช้าง และทำให้ช้างเสียชีวิตจำนวนมาก โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจัดการอาหารที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งสภาพร่างกายของช้างเอง

การรักษาทำได้ยาก และ ใช้เวลานาน ดังนั้นการป้องกันคือสิงสำคัญที่สุด

ขอบคุณทีมสัตวแพทย์ของศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า และ ปางช้างแห่งนี้ ที่ช่วยดูแลช้างจนดึกดื่น

Colic, one of the main cause of death in elephant, which comes from the Inappropriate nutritional management, as well as the gastrointestinal physiology of elephant.

The treatment is rather difficult, and takes a long time; thus, the prevention is the most important.

Thank you for the veterinary team from the Center of Elephant and Wildlife Research, CMU and this elephant camp to help this elephant until late night.

#เราจะช่วยช้างไปด้วยกัน