ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่ ประจำปี 2562 ของสำนักงานสัตวแพทยสภา และได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมงานดังกล่าว โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ “โรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในลูกช้าง ฝันร้ายสำหรับเจ้าของช้างและสัตว์แพทย์”  และ สพ.ญ.เยาประภา มาธุระ นักศึกษาระดับปริญญาเอกและสัตวแพทย์ประจำศูนย์ฯ บรรยายในหัวข้อ “การจัดการสุขภาพสัตว์ในสวนสัตว์สมัยใหม่ (Health management in modern zoo)”