เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการปางช้างด้านการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562” ณ ห้องประชุมตึกแกลลอรี่ ปางช้างแม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ Brian Nixon Fund for the protection of elephants in Thailand ซึ่งในการจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยเน้นการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์จากช้าง การป้องโรคและส่งเสริมสุขภาพช้าง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายสุขภาพช้างในระดับควาญช้างและผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในการจัดอบรมมีหัวข้อดังนี้ คือ การจัดการและการเลี้ยงช้างเพื่อสวัสดิภาพที่ดี โรคติดเชื้อเฮอร์ปีไวรัสในช้าง ปัญหาด้านสุขภาพช้างที่พบบ่อยในสถานประกอบการปางช้าง ปัญหาช้างตกมันอาละวาด และวิธีการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ซึ่งถือได้ว่าหัวข้อดังกล่าวเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ประกอบการปางช้าง จึงทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 40 คน จากสถานประกอบการปางช้างจำนวนทั้งสิ้น 18 แห่ง ทั้งนี้ผู้จัดการอบรมมีแผนการที่จะจัดการอบรมเช่นนี้ขึ้นอีกในเขตพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดจัดในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จังหวัดเชียงใหม่ หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-948097