เสวนาวิชาการช้าง สัตว์ป่า และสัตว์ชนิดพิเศษ ครั้งที่ 2/2566

     ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ เสวนาวิชาการช้าง สัตว์ป่า และสัตว์พิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้อง B403 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบ Hybrid conference โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ และงานวิจัยทางด้านช้าง สัตว์ป่า สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าร่วมการเสวนา ซึ่งเป็นสัตวแพทย์ นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป ให้ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน