งานแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “คนกับช้าง”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปางช้างแม่สา ภัทรฟาร์มเอเลเฟ่นฟาร์ม และชมรมปางช้างเชียงใหม่ ได้จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายจากโครงการ “การอบรมการถ่ายภาพช้าง การประกวดถ่ายภาพและการแสดงผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้าง” พร้อมประกาศรางวัลและมอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด ในระหว่างวันที่ 7 – 13 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 3 โซนซับซีโร่ โดยในงานแสดงนิทรรศการมีการจัดแสดงภาพถ่ายจำนวนทั้งสิ้น  58 ภาพ ซึ่งเป็นภาพถ่ายจากฝีมือเด็กนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 37 ภาพ และได้รับเกียรติจากช่างภาพผู้ทรงคุณวุฒิในการแสดงภาพถ่ายที่สื่อความหมายในด้านความผูกพันระหว่างคนกับช้างอีกจำนวน 21 ภาพ โดยในงานวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพงษ์ สิปิยารักษ์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ และ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมชมรมปางช้างเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน นิทรรศการภาพถ่าย “คนกับช้าง” เนื่องในวันช้างไทย ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนรักช้าง และเข้าใจธรรมชาติของช้างมากยิ่งขึ้น อาทิ กิจกรรม workshop ทำกระดาษขี้ช้าง , วาดภาพระบายสีช้าง , เสวนาหัวข้อ “ช้างไทยในอดีต ปัจจุบัน อนาคต” พร้อมรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากชมรมปางช้างกับการตอบคำถาม “108 คำถามช้าง” ซึ่งงานแสดงนิทรรศการได้รับเสียงตอบรับและความสนใจจากผู้ประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก