การให้บริการสุขภาพสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (Exotic Pet)

1. ตรวจและรักษา สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษรายตัว
2. ให้คำปรึกษาด้านการจัดการสุขภาพสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษแบบรายตัวและแบบฟาร์ม
3. ป้องกันโรคและการชันสูตรซาก

วัน เวลาทำการ
จ-ศ 9.00-17.00 น.

ติดต่อ
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Tel: 053-948031
FB:โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
LINE : @743xmjer